مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • روستایی در جزایر مارشال—‏موعظه به زبان مارشالی

اطلاعاتی مختصر در مورد جزایر مارشال

  • جمعیت:‏ ۶۹٬۷۴۷‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۸۸‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۴‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۳۷۱‏