به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد مولداوی

  • جمعیت:‏ ۴٬۰۶۹٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۹٬۸۰۰‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲۴۲‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۰۶‏