به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • شهر ریگا در لاتویا—‏موعظه با استفاده از سایت jw.org

اطلاعاتی مختصر در مورد لاتویا

  • جمعیت:‏ ۱٬۹۳۵٬۸۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲٬۲۷۸‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳۶‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۸۵۰‏