به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • شهر ریگا در لاتویا—‏موعظه با استفاده از سایت jw.org

اطلاعاتی مختصر در مورد لاتویا

  • جمعیت:‏ ۱٬۹۳۹٬۰۵۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲٬۲۹۰‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳۶‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۸۴۷‏