به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • شهر لوکزامبورگ پایتخت لوکزامبورگ—‏عرضه بروشور خبری خوش از سوی خدا در میدان «کلرفونتاین»‏

اطلاعاتی مختصر در مورد لوکزامبورگ

  • جمعیت:‏ ۵۹۰٬۶۶۷‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲٬۱۷۲‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳۳‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۷۲‏