به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد قزاقستان

  • جمعیت:‏ ۱۷٬۶۷۰٬۵۷۹‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۷٬۷۲۵‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲۵۶‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۹۹۷‏