مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد جزایر کیمن

  • جمعیت:‏ ۶۲٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۵۷‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۴۱‏