به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • جزیرهٔ تاراوا در کیریباتی—‏تدریس کتاب مقدّس

اطلاعاتی مختصر در مورد کیریباتی

  • جمعیت:‏ ۱۱۶٬۴۰۵‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۷۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۴‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۶۵۰‏