به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • جزیرهٔ تاراوا در کیریباتی—‏تدریس کتاب مقدّس

اطلاعاتی مختصر در مورد کیریباتی

  • جمعیت:‏ ۱۱۴٬۴۰۵‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۴۶‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۴‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۷۸۴‏