به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • ساحل مالیندی در کنیا—‏عرضهٔ کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس

اطلاعاتی مختصر در مورد کنیا

  • جمعیت:‏ ۴۹٬۶۹۹٬۸۶۲‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۸٬۲۲۲‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۶۳۹‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱٬۷۶۱‏