به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • ساحل مالیندی در کنیا—‏عرضهٔ کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس

اطلاعاتی مختصر در مورد کنیا

  • جمعیت:‏ ۴۷٬۵۲۸٬۴۸۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۶٬۸۸۶‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۶۳۲‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱٬۷۶۸‏