به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • توکیو،‏ پایتخت ژاپن—‏موعظه به زنی ناشنوا با کمک وب‌سایت jw.org

  • شهر کاماایشی در ژاپن—‏پس از زلزله و سونامی در سال ۲۰۱۱،‏ شاهدان یَهُوَه با مصیبت‌دیدگان این منطقه صحبت می‌کنند

  • توکیو،‏ پایتخت ژاپن—‏موعظه به زنی ناشنوا با کمک وب‌سایت jw.org

  • شهر کاماایشی در ژاپن—‏پس از زلزله و سونامی در سال ۲۰۱۱،‏ شاهدان یَهُوَه با مصیبت‌دیدگان این منطقه صحبت می‌کنند

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات

هدیه‌ای که ژاپنی‌ها را متعجب ساخت

مطالعه:‏ کتابچه‌ای جدید با عنوان «کتاب مقدس—‏انجیل به روایت متی» در ژاپن توزیع شد.‏ این کتابچه چه ویژگی‌هایی دارد و چرا انتشار یافت؟‏

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات

تابیدن نور حقیقت بر سرزمین طلوع خورشید

کاروان‌هایی به نام «ییهو» در پیشبرد موعظه در ژاپن کمک بزرگی بود.‏