به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد هند

  • جمعیت:‏ ۱٬۳۳۰٬۷۱۳٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۴۴٬۸۶۱‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۶۲۴‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۹٬۶۶۳‏