به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد هند

  • جمعیت:‏ ۱٬۳۴۸٬۳۹۹٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۴۶٬۹۹۶‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۶۶۰‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۸٬۶۹۲‏