به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

مناسبت‌های ویژه

کنگره‌ای ویژه در اسرائیل

در تابستان ۲۰۱۲ در تلآویو در سرزمینی که خصومت‌های ملی و مذهبی برای چندین دهه سبب جدایی و اختلاف بوده،‏ رویدادی بس چشمگیر مردم ملت‌های گوناگون را متحد ساخت.‏