به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

خدمت موعظهٔ شاهدان یَهُوَه

موعظه در مناطق دورافتاده—‏ایرلند

خانواده‌ای هنگام تعلیم کتاب مقدّس در مناطق دورافتاده به همدیگر نزدیک‌تر می‌شوند.‏

انتشارات شاهدان یَهُوَه

پخش خبر خوش به زبان‌های بومی ایرلند و بریتانیا

ما شاهدان یَهُوَه تمام تلاش خود را می‌کنیم تا به انسان‌هایی موعظه کنیم که به زبان‌های گی‌لیک اسکاتلندی،‏ ایرلندی و ولزی صحبت می‌کنند.‏ واکنش مردم نسبت به تلاش ما چه بوده است؟‏