به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد هائیتی

  • جمعیت:‏ ۹٬۹۹۳٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۰٬۴۷۲‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲۹۰‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۴۸۸‏