به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
 • شهر زاگرب در کرواسی—‏عرضه مجله برج دیده‌بانی در خیابان ایلیکا

 • رووینی در کشور کرواسی—‏عرضهٔ بروشور خبری خوش از سوی خدا

 • شهر رووینی در کرواسی—‏موعظه با استفاده از کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس

 • زاگرب در کشور کرواسی—‏عرضهٔ تراکت پاسخ پرسش‌های مهم زندگی را کجا می‌توان یافت؟‏

 • شهر زاگرب پایتخت کرواسی—‏رساندن پیام دلگرم‌کنندهٔ کتاب مقدّس به مردم

 • پولا در کشور کرواسی—‏عرضهٔ تراکت به آینده با چه دیدی می‌نگرید؟‏ نزدیک آمفی‌تئاتری که متعلق به روم باستان است

 • شهر رووینی در کشور کرواسی—‏موعظهٔ شاهدان یَهُوَه

اطلاعاتی مختصر در مورد کرواسی

 • جمعیت:‏ ۴٬۲۸۴٬۸۸۹‏
 • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۵٬۲۰۶‏
 • تعداد جماعت‌ها: ۶۰‏
 • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۸۲۳‏