مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • شهر کوپان در هندوراس—‏عرضهٔ کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس

اطلاعاتی مختصر در مورد هندوراس

  • جمعیت:‏ ۸٬۳۱۴٬۲۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۳٬۱۰۶‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۴۴۵‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۳۶۰‏