به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • شهر کوپان در هندوراس—‏عرضهٔ کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس

اطلاعاتی مختصر در مورد هندوراس

  • جمعیت:‏ ۸٬۱۹۹٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۳٬۵۶۵‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۴۴۲‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۳۴۸‏