به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد گویان

  • جمعیت:‏ ۷۷۳٬۶۵۱‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۳٬۵۴۵‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۴۸‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۱۸‏