به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد گوآتمالا

  • جمعیت:‏ ۱۶٬۷۰۰٬۴۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۳۹٬۹۷۶‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۸۹۳‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۴۱۸‏