به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد گوآتمالا

  • جمعیت:‏ ۱۷٬۰۳۳٬۲۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۴۰٬۲۲۲‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۹۰۲‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۴۲۳‏