به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • میدان موناستیراکی در آتن پایتخت یونان—‏عرضه مجله «بیدار شوید!‏»‏

اطلاعاتی مختصر در مورد یونان

  • جمعیت:‏ ۱۰٬۸۱۵٬۱۹۷‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۸٬۷۷۳‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳۷۰‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۳۷۶‏