به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • میدان موناستیراکی در آتن پایتخت یونان—‏عرضه مجله «بیدار شوید!‏»‏

اطلاعاتی مختصر در مورد یونان

  • جمعیت:‏ ۱۰٬۷۸۷٬۶۹۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۸٬۷۱۵‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳۸۹‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۳۷۶‏