به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد گینۀ استوایی

  • جمعیت:‏ ۸۷۵٬۶۰۹‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱٬۸۵۰‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۶‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۴۷۳‏