به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • شهر ژاکا در گینه—‏عرضهٔ نشریه‌ای که هنگام تدریس کتاب مقدس استفاده می‌شود

اطلاعاتی مختصر در مورد گینه

  • جمعیت:‏ ۱۲٬۹۴۷٬۱۲۲‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۸۵۷‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲۰‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۵٬۱۰۷‏