به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • روستایی در گرینلند—‏گفتگویی دربارهٔ کتاب مقدّس

اطلاعاتی مختصر در مورد گرینلند

  • جمعیت:‏ ۵۵٬۸۶۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۷۳‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۵‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۳۲۳‏