به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • روستایی در گرینلند—‏گفتگویی دربارهٔ کتاب مقدّس

اطلاعاتی مختصر در مورد گرینلند

  • جمعیت:‏ ۵۶٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۶۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۵‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۳۳۱‏