به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • بندر کاتالونیایی در جبل طارق—‏عرضهٔ تراکت پادشاهی خدا چیست؟‏

اطلاعاتی مختصر در مورد جبل طارق

  • جمعیت:‏ ۳۲٬۳۴۸‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۲۴‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۶۱‏