به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد گویان فرانسه

  • جمعیت:‏ ۲۴۴٬۱۱۸‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲٬۵۱۵‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۴۹‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۹۷‏