مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد گویان فرانسه

  • جمعیت:‏ ۲۸۲٬۷۳۱‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲٬۶۱۴‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۴۹‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۰۸‏