به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد گابون

  • جمعیت:‏ ۱٬۷۷۲٬۶۸۲‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۴٬۰۹۰‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۴۲‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۴۳۳‏