به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • دهکده «ژگو» در یکی از جزایر فارو به نام استروی—‏با بروشور خبری خوش از سوی خدا به سؤالاتی در رابطه با کتاب مقدس پاسخ داده می‌شود

اطلاعاتی مختصر در مورد جزایر فارو

  • جمعیت:‏ ۴۸٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۳۴‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۴‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۳۵۸‏