مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • ویتی‌لِوو یکی از جزایر فیجی—‏عرضهٔ بروشور

اطلاعاتی مختصر در مورد فی‌جی

  • جمعیت:‏ ۹۰۲٬۵۴۷‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۳٬۲۷۸‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۸۰‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۷۵‏