به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد فی‌جی

  • جمعیت:‏ ۸۹۷٬۵۳۷‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۳٬۰۹۸‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۷۹‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۹۰‏