به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد اتیوپی

  • جمعیت:‏ ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۰٬۳۵۵‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲۲۲‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۹٬۶۵۷‏