به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • شهر تالین پایتخت استونی—‏خواندن آیه‌ای دلگرم‌کننده از کتاب مقدّس

انتشارات شاهدان یَهُوَه

کشور استونی به «دستاوردی بزرگ» ارج می‌نهد

ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس به زبان استونیایی از جمله کتاب‌هایی بود که در سال ۲۰۱۴ برای دریافت جایزهٔ سالانهٔ زبان فصیح در نگارش در نظر گرفته شد.‏