به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد اکوادور

  • جمعیت:‏ ۱۶٬۵۲۸٬۷۳۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۹۰٬۱۱۰‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱٬۰۳۶‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۸۳‏