به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد جمهوری دومینیکن

  • جمعیت:‏ ۱۰٬۸۰۰٬۸۵۷‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۳۸٬۲۸۶‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۵۸۵‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۸۲‏