به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد دومینیکا

  • جمعیت:‏ ۷۳٬۸۹۷‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۴۵۳‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۰‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۶۳‏