مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد دومینیکا

  • جمعیت:‏ ۷۳٬۸۹۷‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۴۵۳‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۰‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۶۳‏