به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • شهر ایبلتافت در دانمارک—‏عرضه تراکت راز سعادت در زندگی خانوادگی چیست؟‏

اطلاعاتی مختصر در مورد دانمارک

  • جمعیت:‏ ۵٬۶۶۹٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۴٬۷۱۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۷۹‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۳۸۵‏