به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • شهر پراگ پایتخت جمهوری چک—‏بررسی کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس

  • شهر پراگ پایتخت جمهوری چک—‏صحنه‌ای از خدمت موعظه

  • شهر پراگ پایتخت جمهوری چک—‏بررسی کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس

  • شهر پراگ پایتخت جمهوری چک—‏صحنه‌ای از خدمت موعظه

اطلاعاتی مختصر در مورد جمهوری چک

  • جمعیت:‏ ۱۰٬۵۶۴٬۸۶۶‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۵٬۵۹۴‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲۲۲‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۶۷۷‏