مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد قبرس

  • جمعیت:‏ ۸۸۵٬۶۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲٬۶۰۰‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۴۰‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۳۴۱‏