به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد کوراسائو

  • جمعیت:‏ ۱۵۸٬۶۳۵‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲٬۰۶۳‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲۶‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۷۷‏