مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد کوراسائو

  • جمعیت:‏ ۱۶۱٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲٬۱۲۳‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲۶‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۷۶‏