به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • بندر میندِلو در کیپ ورد—‏عرضهٔ بروشور خبری خوش از سوی خدا

اطلاعاتی مختصر در مورد کیپ ورد

  • جمعیت:‏ ۵۲۷٬۸۷۷‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲٬۲۰۶‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳۳‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۳۹‏