به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • بندر میندِلو در کیپ ورد—‏عرضهٔ بروشور خبری خوش از سوی خدا

اطلاعاتی مختصر در مورد کیپ ورد

  • جمعیت:‏ ۵۶۰٬۸۹۹‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲٬۲۳۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳۳‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۵۱‏