به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • شهر هاوانا در کوبا—‏موعظهٔ خانه‌به‌خانه در بخش قدیمی شهر

اطلاعاتی مختصر در مورد کوبا

  • جمعیت:‏ ۱۱٬۴۱۲٬۹۱۸‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۹۵٬۸۴۳‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱٬۵۵۵‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۱۹‏