مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • شهر هاوانا در کوبا—‏موعظهٔ خانه‌به‌خانه در بخش قدیمی شهر

اطلاعاتی مختصر در مورد کوبا

  • جمعیت:‏ ۱۱٬۴۷۵٬۹۸۲‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۹۵٬۳۸۵‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱٬۵۶۹‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۲۰‏