به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • شهر زارکرو در کستاریکا—‏گفتگو در رابطه با حقایق کتاب مقدّس در اطراف شهر

اطلاعاتی مختصر در مورد کستاریکا

  • جمعیت:‏ ۴٬۹۰۹٬۶۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۳۱٬۴۲۳‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۴۴۷‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۵۶‏