به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد کنگو (برازاويل)

  • جمعیت:‏ ۴٬۸۹۳٬۸۹۶‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۷٬۲۷۰‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۸۱‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۶۷۳‏