به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد جمهوری آفریقای مرکزی

  • جمعیت:‏ ۴٬۶۵۹٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲٬۷۶۳‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۵۳‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱٬۶۸۶‏