به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد جمهوری آفریقای مرکزی

  • جمعیت:‏ ۴٬۹۰۰٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲٬۵۴۷‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۵۳‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱٬۹۲۴‏