به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • نزدیک کیسانگانی،‏ جمهوری دموکراتیک کنگو—‏موعظه به یک ماهیگیر در آبشار واگِنیا

انتشارات شاهدان یَهُوَه

توزیع نشریات در کشور کنگو

شاهدان یَهُوَه برای رساندن نسخه‌هایی از کتاب مقدّس و نشریات دیگر به مردم جمهوری دموکراتیک کنگو سفرهای طولانی طی می‌کنند.‏