به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • شهر مونترآل در کانادا—‏عرضه مجله برج دیده‌بانی

انتشارات شاهدان یَهُوَه

نیاز ترجمه به زبان اشارهٔ کِبِک

چرا کار ترجمه به زبان‌های اشاره،‏ بسیار پراهمیت است؟‏

خدمت موعظهٔ شاهدان یَهُوَه

تلاش برای موعظه به بومیان کانادا

شاهدان یَهُوَه به بومی زبانان پیام کتاب مقدّس را به زبان مادری‌شان می‌رسانند تا آنان از آفریدگار شناخت یابند

خدمات اجتماعی

جاری شدن سیلاب در آلبرتا

چگونه شاهدان یَهُوَه به یاری قربانیان سیل در کانادا شتافتند؟‏

خدمت موعظهٔ شاهدان یَهُوَه

نمایش وب‌سایت JW.ORG در نمایشگاه کتاب در شهر تورِنتو

شاهدان یَهُوَه نشریات پخش کردند،‏ ویدیوهایی نشان دادند و نحوهٔ استفاده از وب‌سایت jw.org را به نمایش گذاشتند.‏ واکنش بازدیدکنندگان چه بود؟‏