به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد باهاما

  • جمعیت:‏ ۳۹۵٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱٬۷۰۲‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲۷‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۳۲‏