به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • ساحل کوپاکابانا در شهر ریودوژانیروی برزیل—‏گفتگو در مورد کتاب مقدّس با ساکن محلی