به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • شهر لاگاردیا در بولیوی—‏گفتگو در مورد کتاب مقدّس

اطلاعاتی مختصر در مورد بولیوی

  • جمعیت:‏ ۱۰٬۷۲۵٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۶٬۰۸۱‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳۳۲‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۴۱۱‏