به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • دریاچه نوکوئه در بنین—‏موعظهٔ خبر خوش کتاب مقدّس به یک ماهیگیر

  • شهر بوکومبه در بنین—‏عرضهٔ بروشور خبری خوش از سوی خدا

  • دریاچه نوکوئه در بنین—‏موعظهٔ خبر خوش کتاب مقدّس به یک ماهیگیر

  • شهر بوکومبه در بنین—‏عرضهٔ بروشور خبری خوش از سوی خدا

اطلاعاتی مختصر در مورد بنین

  • جمعیت:‏ ۱۱٬۲۴۱٬۷۰۶‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۲٬۷۵۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۹۲‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۸۸۱‏