به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • دریاچه نوکوئه در بنین—‏موعظهٔ خبر خوش کتاب مقدّس به یک ماهیگیر

  • شهر بوکومبه در بنین—‏عرضهٔ بروشور خبری خوش از سوی خدا

  • دریاچه نوکوئه در بنین—‏موعظهٔ خبر خوش کتاب مقدّس به یک ماهیگیر

  • شهر بوکومبه در بنین—‏عرضهٔ بروشور خبری خوش از سوی خدا

اطلاعاتی مختصر در مورد بنین

  • جمعیت:‏ ۱۱٬۴۵۸٬۶۱۱‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۲٬۹۳۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲۰۲‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۸۸۶‏