به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • شهر مَنگا در کشور بورکینافاسو—‏موعظه هنگام فصل درو

اطلاعاتی مختصر در مورد بورکینافاسو

  • جمعیت:‏ ۱۹٬۱۷۳٬۳۲۲‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱٬۸۶۳‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۴۶‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۰٬۲۹۲‏