مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • شهر ژبوک در بلژیک—‏موعظه پیام کتاب مقدس در توقفگاهی کنار یکی از اتوبان‌های اصلی اروپا

اطلاعاتی مختصر در مورد بلژیک

  • جمعیت:‏ ۱۱٬۳۲۲٬۰۸۸‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۵٬۴۸۰‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳۴۸‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۴۴۴‏