به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد آروبا

  • جمعیت:‏ ۱۰۴٬۲۶۳‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱٬۰۵۸‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۴‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۹۹‏