به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد آروبا

  • جمعیت:‏ ۱۰۵٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱٬۰۷۲‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۴‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۹۸‏