به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • شهر یالینگاپ در غرب استرالیا—‏عرضهٔ کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس

  • شهر ولونگونگ،‏ واقع در ایالت نیو ساوت ولز در استرالیا—‏عرضهٔ دعوتنامهٔ جلسات

  • شهر یالینگاپ در غرب استرالیا—‏عرضهٔ کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس

  • شهر ولونگونگ،‏ واقع در ایالت نیو ساوت ولز در استرالیا—‏عرضهٔ دعوتنامهٔ جلسات

خدمات اجتماعی

شاهدان یَهُوَه به دلیل کمکشان به زندانیان مورد تحسین قرار گرفتند

در یکی از بزرگ‌ترین بازداشتگاه‌های پناهندگان در استرالیا،‏ شاهدان یَهُوَه چگونه به حبس‌شدگان خدمت کرده‌اند؟‏

خدمت موعظهٔ شاهدان یَهُوَه

موعظه در مناطق دورافتاده—‏استرالیا

با خانواده‌ای همسفر شوید که حقایق کتاب مقدّس را به مناطق پرت استرالیا می‌رسانند.‏